Kullanım koşulları ve şartlar (06.06.2020 tarihinde yapılan son değişiklikleri içeren şekil)

 1. Kullanım koşulları ve şartlar

İşbu kullanım koşulları ve şartlar (devamında ”kullanım koşulları” veya ”koşullar ve şartlar” ya da ”koşullar” olarak anılan); aşağıdakilere erişim veya onların kullanımı düzenler:

 • Dünyadaki tüm ilgili internet siteleri içeren www.g-o-o-d.eu internet sitesi (devamında ”site” olarak anılan), ve
 • ilişkili Android/iOS mobil uygulaması (devamında ”uygulama” olarak anılan),

(devamında birlikte ”platform” veya ”GOOD” olarak anılan) ve İşveren olarak kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcı olarak başka kullanıcı arasındaki hizmet sözleşmesini düzenler.

İndirme, kayıt, platforma giriş veya hizmetlerin kullanımı ile işbu kullanım koşulları, gizlilik politikası ve çerez modüllerin kullanılmasına ilişkin politikasına riayet etmeye peşinen ve gayri kabili rücü olarak taahhüt ettiğinizi ve ödeme hizmetlerin tedarikçisi ile platformun tüm ortak şirketlerini kabul ettiğinizi doğrularsınız.

İşbu koşulları kabul etmediğiniz taktirde bu hizmetlere erişme ve kullanma hakkınız yoktur. Koşullar ve şartlar sizinle daha önce yapılmış olan olası anlaşma ve sözleşmeleri ilga edip onların yerine geçer.

Platform, belli bir anda koşullar ve şartları tadil edebilir veya ödeme hizmetlerin tedarikçisini ya da başka ortak kuruluşları değiştirebilir. Değişiklikler burada güncelleştirilmiş koşullar yayımlandığında yürürlüğe girer. Söz konusu değişikliklerden sonra erişime veya hizmetlerin kullanılmasına devam etmeniz, değiştirilen koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Yeni kullanım koşulları kabul etmediğiniz taktirde 30 takvim günü içerisinde platforma göndereceğiniz yazılı tebligat ile onları reddedebilirsiniz. İtirazlarınız olduğunda sizinle platform arasındaki ilişki derhal sonlandırılır ve kullanıcı hesabınız silinir. Bu önlem gereklidir çünkü platform, mevzuatın ya da diğer ortak şirketlerin şart koştuğu düzenlemelere riayet etmekle yükümlüdür.

İndirme, kayıt ve platform giriş veya hizmetlerin kullanımı ile kullanıcı işbu koşullara riayet edeceğine dair taahhüdünü doğrular.

 1. Tanımlamalar (alfabetik sıralamasına göre)

Alan; Romanya ulusal sınırları dâhilidir.

Bedel; belli bir hizmet talebi için müstefidin belirlediği ve yayımladığı meblağdır.

Hizmet talebi; platform üzerinde bir İşveren tarafından yayımlanan ve platform aracılığıyla gerçekleştirilen her çeşit hizmet talebidir.

Hizmet Sağlayıcısı; platform aracılığıyla bir İşverene ”sağlayıcının hizmetlerini” sağlayana herhangi bir gerçek ya da tüzel kişidir (herkes).

Hizmet sözleşmesi; hizmetlerin dağlanması amacıyla İşveren olarak hareket eden bir kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcısı olarak hareket eden bir kullanıcı arasında imzalanan sözleşmedir.

İşletme şirketi Platformu işleten tüzel kişidir.

Kullanıcı; uygulamaya kayıt olan herhangi bir gerçek ya da tüzel kişidir (herkes). Kullanıcı, İşveren ya da Hizmet Sağlayıcısı olarak veya aynı anda her iki sıfatla farklı hizmetler talepleriyle hareket edebilir.

İşveren; platform üzerinden bir hizmet talebi yayımlayan herhangi bir gerçek ya da tüzel kişidir (herkes).

Ödeme hizmetleri tedarikçisi; Ödeme hizmetleri tedarikçisi yürürlükteki mevzuata uygun olarak ödemelere aracılık yapan sistemi işletir. Platform, ödeme hizmetleri tedarikçisini değiştirme hakkına sahiptir. Ödeme hizmetleri tedarikçisi aşağıdaki şirkettir.

Twispay – Capital Financial Services S.A.
Romanya Ticaret Sicil Kayıt Numarası: J40/4352/2011 Gara herăstrău nr. 4 c, clădirea B, etajul 11, camera 14 Bucureşti (Bükreş), România (Romanya)
Ödemelere aracılık sistemi; Ödeme hizmetleri tedarikçisi yürürlükteki mevzuata uygun olarak ödemelere aracılık yapan sistemi işletir. Platform, ödeme hizmetleri tedarikçisini değiştirme hakkına sahiptir. Ödeme hizmetleri tedarikçisi aşağıdaki şirkettir.

Platform; Dünyadaki tüm ilgili internet siteleri içeren www.g-o-o-d.eu internet sitesi (devamında ”site” olarak anılan) ve ilgili Android/iOS mobil uygulaması (devamında ”uygulama” olarak anılan). Platform, bir ”çevrimiçi pazarı”dır. Platform, onu oluşturan şirket tarafından işletilir ve yasal olarak temsil edilir. Devamında platform, ”platform” veya ”GOOD” olarak anılacaktır.

Platform hizmetleri; Platformum sağladığı hizmetler (platform hizmetleri), platformun sunduğu her çeşit hizmet şeklidir. Platformun ana faaliyeti, bir İşveren ve bir sağlayıcı arasında her çeşit hizmet şekline aracılık yapmaktan ibarettir. Platformum sağladığı hizmetler (platform hizmetleri), İşverenin oluşturduğu ve yayımladığı hizmetlerin karşılanmasını da içermez.
Sağlayıcının hizmetleri; Sağlayıcının sunduğu hizmetler (sağlayıcının hizmetleri) sağlayıcının İşverene platform aracılığıyla sunduğu her çeşit hizmetleri ifade eder.
Taraflar; Hizmet sağlayan ya da İşveren taraf teşkil ederler. Taraflar, hizmet sağlayan ve İşverendir.

Ortak şirketler; Platform, platform hizmetlerini kısmen ortak şirketlerin aracılığıyla sağlar. Platform, ortak şirketleri değiştirme hakkına sahiptir.

 1. Kullanıcıların kaydı

Platforma kayıt olmak amacıyla, kullanıcıların adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası, banka hesap ayrıntıları v.b. gibi bazı ayrıntıları vermeleri gerekir. Kayıt işlemi tamamlanınca tüm kullanıcılar kendi profillerine girip gerekli gördükleri şekilde düzenleyebilir ve/veya kaydı iptal edebilirler.

İndirme, kayıt ve platform giriş veya hizmetlerin kullanımı ile kullanıcı işbu koşullara riayet edeceğine dair taahhüdünü doğrular.

 1. Kullanıcı ve platform arasındaki sözleşme

Platforma kayıt olmakla birlikte kullanıcı, belli bir hizmet talebine ilişkin İşveren olarak hareket eden bir kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcısı olarak hareket eden bir kullanıcı arasındaki hizmetlere çevrimiçi aracılık yapılması için platform ile bir sözleşme imzalar.

Platform, İşveren ve sağlayıcı arasındaki ödemeler için ödemelere aracılık yapan bir sistemi kullanır ve bu sistem ödeme hizmetleri sağlayan bağımsız bir tedarikçi tarafından işletilir. Platforma kayıt olmakla birlikte kullanıcı, ödeme sistemi ve ödemelerin platformun seçtiği ödeme hizmetleri tedarikçisinin aracılığıyla yapılmasını gayri kabili rücu olarak kabul eder.

Taraflar, ödeme hizmetleri tedarikçisiyle ayrı ayrı olarak temas edemez. Platform ve ödeme hizmetleri tedarikçisi İşveren ve Hizmet Sağlayıcısı adına bedelin mutemet idaresi ve yönetimi için bir sözleşme imzalamıştır.

 1. İşveren ve Hizmet Sağlayıcısı arasındaki sözleşme

Teklifin sunulması ve kabul edilmesiyle İşveren olarak hareket eden bir kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcısı olarak hareket eden bir kullanıcı arasında konusu müstefidin talep ettiği hizmetler olan bir sözleşme imzalanır. Söz konusu sözleşme, alanın devlet mevzuatına ve işbu koşullar ve şartlarına tabii olur.

Platform, İşveren ve Hizmet Sağlayıcısı arasındaki bu sözleşmede hiçbir şekilde taraf olarak kabul edilmez.

 1. Bedelleri belirleme sistemi

İşveren, talep ettiği hizmetler için ödemeye razı olduğu bedeli belirler. Bu bedel, müstefidin ödeyeceği nihai meblağdır. Ne platform, ne de Hizmet Sağlayıcısı başka ek ödeme, harç veya komisyon tahsil etme hakkına sahiptir.

Bu meblağdan; hizmetler, alandaki ülkeye ödenmesi gereken vergiler (KDV, kâr vergisi v.s.), platform, ödeme hizmetleri tedarikçisi ve gerekli olan tüm destek hizmetleri ödenir. Bedelin %80’i Hizmet Sağlayıcısına gider (ve kendisine düşen tüm harç ve komisyonları içerir). %20’si ise platforma ve ödeme hizmetleri tedarikçisine gider (ve kendilerine düşen tüm harç ve komisyonları içerir).

Hizmet talebi yerine getirildikten sonra İşverene, bedelin toplam değerini gösteren bir döküm ve platform tarafından platformun ve ödeme hizmetleri tedarikçisinin sağladıkları hizmetler KDV’li bir fatura verilir. Hizmet Sağlayıcısı, İşverene sağladığı hizmetler için kanunen bir fatura düzenlemek zorundadır (sağlayıcı KDV mükellefi ise bu faturaya KDV dâhil edilir).

 1. Hizmet talebine karşılık verme
 1. Kullanıcı platformda kayıt olur.
 2. İşveren olarak yer alan kullanıcı, uygulamada bir hizmet talebini yayımlar.
 3. Hizmet sunan kullanıcı (Hizmet Sağlayıcısı) hizmet talebine bir teklifle cevap verir.
 4. İşveren, parmağını sağ tarafa kaydırarak Hizmet Sağlayıcısını seçer.
 5. Tercih yapılmış sayılır.
 6. İşveren ve Hizmet Sağlayıcısı mutabık olarak hizmetlerin gerçekleştirilmesi için tarih ve saat belirlerler.
 7. İşveren, ödeme hizmetleri tedarikçisine ödeme yapar.* Ödeme hizmetleri tedarikçisi, İşveren ve Hizmet Sağlayıcısı için banka ve emanetçi olarak hareket eder.
 8. Hizmet Sağlayıcısı hizmet talebini yerine getirir.
 9. İşveren, hizmetin uygun şekilde sağlandığını platforma bildirir.
 10. Platform, ödeme hizmetleri tedarikçisine bilgi verir, o da Hizmet Sağlayıcısına ve platforma ödemeyi yapar.
 11. Hizmetin sağlanması sonlandırıldı.

* Ödeme yapılıncaya kadar İşveren hizmet talebini iptal edebilir. Ödeme hizmetleri tedarikçisine ödeme yapıldıktan sonra hizmet talebinin iptali, geri çekilmesi, teminat, arızaların giderilmesi, sahte ya da uygunsuz hizmet sağlama, gecikmeler, uygunsuz davranış, sözleşme ihlali, yasa ihlali veya işbu koşullar ve şartların ihlali gibi bir sorun meydana gelirse destek ekibi bilgilendirilir ve bu sorunu anlaşma yoluyla çözmeye çalışır. Sorun tarafların anlaşmasıyla ya da mahkeme kararı ile çözülemiyorsa platform her iki tarafın emanetçisi olarak bedeli muhafaza eder.

 1. Kullanıcıların yükümlülükleri

Platformda kullanıcı olarak kayıt olmanız için aşağıdaki şartları yerine getirmiş olmanız gerekir:

 • En az 18 yaşında olma.
 • Kullanıcı adı, e-posta, telefon numarası ve banka hesap bilgisi gibi kişisel bilginin talep edildiği kayıt formunun zorunlu hanelerini doğru olarak doldurma.
 • İşbu kullanım koşullarını kabul etme.
 • Gizlilik ve özel nitelikli kişisel bilginin korunmasına ilişkin politikayı kabul etme.
 • Çerez modüllerin kullanılmasına ilişkin politikayı kabul etme.

Kullanıcı, kimliği ve sıfatı hakkında kayıt formları ile platforma sunduğu tüm bilginin gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu garanti eder. Ayrıca, kullanıcı ayrıntılarını güncel olarak muhafaza etmeye taahhüt eder.

Bir kullanıcı sahte, doğru olmayan veya eksik bilgi verirse ya da platform bu bilginin gerçekliliği, doğrululuğu veya bütünlüğüne ilişkin ciddi şüphe sebepleri olduğuna dair kanaat getirirse, platform söz konusu kullanıcısının o anda veya gelecekte platforma ve/veya hizmetlerine erişimi ve kullanımı engelleyebilir. Platforma kayıt yapıldığı anda kullanıcılar telefon numaralarını ve e-posta adresini bildirmek zorundadır. Hem e-posta adresi, hem de telefon numarası kesinlikle gizlidir, kişiseldir ve devredilemez.

Kullanıcılar kimliklerini belgelendirmek zorundadır, örneğin – fakat bununla sınırlı kalmadan – platformun talebi üzerine nüfus cüzdanının üzerindeki fotoğrafı ile birlikte ”özçekim” tipli fotoğrafın ibraz edip platforma yüklenmesi.

Kullanıcılar, kayıt edilen kimlikleri, nüfus cüzdanı veya pasaport içindeki verilerin ve banka hesabının sahibi birbiriyle uyumlu olduğunu yani aynı kişiye ait olduğundan ve kimlik gerçek olduğundan emin olmak zorundadır.

Kullanıcılar başka kişilere ait adları ve fotoğraflarını kullanamaz.

Kullanıcılar, talep edilen hizmetin gerçekleştirilmeden önce sözleşmeye taraf olanı ve kimliğini tanımaya özen gösterecekler, özellikle Hizmet Sağlayıcısının bir ofis binasına, odaya veya özel haneye girmesi gerektiğinde. Her Hizmet Sağlayıcısı ve her İşveren, sözleşmenin karşı tarafından gelen talep üzerine nüfus cüzdanı veya pasaportu ibraz etmek zorundadır.

Kullanıcılar, kendilerine ait hesap ayrıntılarını başlarına ifşa etmemeye ve başkalarının kendi hesaplarına girmelerine müsaade etmemeye taahhüt eder. Platformda beyan edilenler dahil bu ayrıntıların her kullanımından ya da kendilerine ait telefon numarası ve/veya e-postanın kullanılmasıyla gerçekleştirilen her eylem için kullanıcılar tamamen sorumludur.

Kullanıcılar, alandaki mevzuatın ve Avrupa İnsan Hakları Anlaşmasının tüm hükümlerine riayet ettiklerinden emin olmakla yükümlüdür.

İşveren olarak hareket eden kullanıcılar ve Hizmet Sağlayıcıları olarak hareket edenler, hizmetin sağlanması süresince alkollü içecekler, uyuşturucu ve şuurun üzerinde olumsuz etki oluşturan başka maddelerin tesiri altında olmamakla yükümlüdür. Alkolemi 0,0 olmalıdır. Bu hükmün Hizmet Sağlayıcısı tarafından ihlal edilmesi durumunda hizmetlerin ödemesi yapılmayacaktır. Platform, herhangi bir ihlâl durumunda ağır ceza yönünden şikâyetçi olacaktır.

Kullanıcılar, mevzuata göre ödemeleri gereken harç ve vergileri beyan edip ödemekle yükümlüdür.

Platform ve/veya ödeme hizmetleri tedarikçisi yasadışı ya da dolandırıcılık eylemine konu olduğundan şüphelendikleri ve kullanıcıda bulunup bir sağlayıcıya ve/veya bir İşverene ödenmesi gereken herhangi bir meblağın platform ve/veya ödeme hizmetleri tedarikçisine iade edilmesi gibi ve platform ve/veya ödeme hizmetleri tedarikçisine herhangi bir Hizmet Sağlayıcısı ve/veya müstefidin işlemleri hakkında bilgi sunulmasıyla fakat bunlara sınırlı kalmadan kullanıcılar, herhangi bir yasadışı ya da dolandırıcılık eylemi veya şüphenin araştırılması için platform ve/veya ödeme hizmetleri tedarikçisi ile işbirliği yapmaya kabul eder ve bu konuda platform ve/veya ödeme hizmetleri tedarikçisine izin ve yetki verir.

Platform ve/veya ödeme hizmetleri tedarikçisi ya da herhangi bir kamu kurumunun talebi üzerine kullanıcılar, kimliklerini, adreslerini ve harç ile vergilerin beyanı ve ödenmesini belgelendirmek zorundadır.

Platform, ödeme hizmetleri tedarikçisine veya herhangi bir başka kamu kurumuna talepleri üzerine kullanıcı ile ilgili herhangi bir bilgiyi verme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, platformu kullandıkları ülkede yürürlükte olan ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak profillerine erişim ve kullanımından ve platform içeriğinden, iyi niyet ilkeleri, ahlâkın, genel teamüllerin uygulanmasından ve kamu düzeninin korunmasından tamamen sorumludur. Kullanıcılar işbu koşullara ve şartlara tamamen riayet etmeye taahhüt eder.

Platform, puanlama ve yorum yapma görevleri sunmaktadır. Bu görevleri kullanırsa, kullanıcı gerçekleri yansıtan yorumlar yapmakla yükümlüdür. Platform, bu görevleri suiistimal ederek olayları yanlış veya sahte olarak tanıtan herhangi bir kullanıcıdan hem ağır ceza yönünden, hem de asliye hukuk yönünden de davacı olma hakkını mahfuz tutar. Doğru olmayan olaylar sunulduğunda ve yayımlandığında platform en az 1.000,00 Avro değerinde tazminat talep edecektir. Kullanıcı bu şartı peşinen kabul eder.

Kullanıcılar, profillerini veya platform içeriğinde yer alan başka unsurları yasadışı amaçlar için veya yasadışı sonuçlara yol açacak ve üçüncü tarafların haklarını ve çıkarlarını zedeleyen ya da platforma, içeriğine ve hizmetlerine herhangi bir şekilde zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek ya da aşağılayacak şekilde kullanamaz.

Kullanıcılar, profillerini veya platform içeriğinde yer alan başka unsurları ne itham, hakaret ve şişirme haber veya doğru olmayan eylemleri aktarmak için ne de başka kişilerin köken, doğum yeri, milliyet, engel, din, inanç, cinsiyet, cinsiyet yönü, yaş, cilt rengi veya özel niteliklerine atıfta bulunarak hakaret etmek için kullanamaz.

Kullanıcılar, platformu cinsellik, pornografi, ırkçılık veya şiddet içeren fotoğraf veya yazılar yüklemek için kullanamazlar. Herhangi bir ihlal durumunda platform ağır ceza yönünden şikâyetçi olacaktır.

Kullanıcılar, kendi profillerini veya platform içeriğinde yer alan başka unsurları platformun diğer kullanıcılar tarafından kullanılması engellemek için kullanamaz.

Kullanıcılar, bir hizmet talebine cevaben sağlanan herhangi bir işlemin alandaki ulusal mevzuatına ve Avrupa İnsan Hakları Anlaşmasına riayet etmesine dikkat edecektir.

Kullanıcılar, hizmet sözleşmesini dürüst şekilde ve iyi niyetle, sözleşme hükümlerine, yürürlükteki mevzuata ve Avrupa İnsan Hakları Anlaşmasına riayet ederek yerine getireceğini taahhüt eder.

Kullanıcılar, platformun görevlerini veya hizmetlerini es geçerek ya da devre dışı bırakarak veya onlara herhangi bir başka şekilde müdahale ederek, platformu kısmen ya da tamamen değiştiremez ve tadil edemez.

Kullanıcılar, sanayi veya fikri hakları ya da özel nitelikli verilere ilişkin kuralları ihlal edemez.

Kullanıcılar, başka kullanıcılara ait hesaplara giremez.

Kullanıcılar, platformun ya da üçüncü tarafların sistemlerini veya içeriklerini değiştiren ya da bozabilen bilişim virüsleri, bozuk dosyalar ya da başka çeşit yazılımları yükleyemez.

Kullanıcılar, toplu ya da daha çok kişilere yayılan e-posta mesajları gönderemez ve üçüncü kişilere ait e-posta adreslerini onların onayı olmadan ifşa edemez.

Kullanıcılar, platformun önceden alınan yazılı onayı olmadan ürün veya hizmet reklamını yapamaz.

Herhangi bir kullanıcı, başka kullanıcının kanunun veya işbu koşulları ve şartları ihlal ettiğini düşündüğünde onu şikâyet edebilir. Platform, bu şikâyetleri en kısa zamanda inceler ve mevzuat veya işbu genel kullanım şartlarını ihlalinden dolayı herhangi bir kullanıcıyı ihraç etme / askıya alma hakkını mahfuz ederek gerekli gördüğü tüm önlemleri alır.

 1. Platformun hak ve yükümlülükleri

Platform, tüm hizmetlerini alanda yürürlükte olan mevzuatın, sözleşmenin, işbu koşullar ve şartların ve Avrupa İnsan Hakları Anlaşmasının hükümlerine uygun olarak sağlamakla yükümlüdür.

Platform, kullanıcıların sağladığı tüm bilginin gizliliğini korumakla ve yürürlükte olan verilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği Yönetmeliğinin (GDPR) hükümlerine riayet etmekle yükümlüdür.

Platform ve ödeme hizmetleri tedarikçisi, İşveren ve Hizmet Sağlayıcıların emanetçileri olarak teslim aldıkları meblağları (bedeli) idare etme hakkına olup bu işi yapmakla yükümlüdür ve sadece sözleşmede belirtilen amaçla kullanmak zorundadır. Ödeme ile ilgili İşveren ve Hizmet Sağlayıcısı arasında meydana gelen herhangi bir ihtilaf durumunda platform ihtilafın anlaşma yolu ile çözülmesi için tarafsız olarak hareket edecektir. İhtilafın anlaşma yolu ile veya bir mahkeme kararı ile çözülünceye dek platform her iki tarafın emanetçisi olarak bedeli muhafaza edecektir.

Platform, İşveren ve Hizmet Sağlayıcısı arasında ödeme ile ilgili meydana gelen herhangi bir ihtilaf hakkında alandaki herhangi bir mahkemenin verdiği mahkeme kararına uyma hakkına sahiptir ve yükümlüdür.

Platform, bir kullanıcının yüklediği içeriğini yasadışı veya başka kişilere zarar verici nitelikte olduğunu düşündüğünde onu silme hakkını mahfuz tutar.

Platform, uygulamayı işletmek için ya da onunla ilgili kullanıcının sağladığı tüm verileri kullanma hakkına sahiptir. Platform, uygulama ile ilgili tüm sorunlar için ve uygulama, araştırmalar, anketler ve uygulama ile bağlı herhangi bir başka eylemler için irtibat bilgisi – e- posta veya telefon (cep telefonu) – verilen kullanıcılara her yöntemle temas etme hakkına sahiptir.

Platform, kullanıcıların yüklediği içerikleri denetleme hakkına sahiptir. Platform, içerikleri rastgele denetler.

 1. Fikri haklar

Platform, içerdiği tüm fikri ve sanayi haklar için ve onun aracılığıyla erişilebilen içerikler için alandaki lisans sahibidir. Platform ve içerdiği yazı, resim, çizimler, grafik tasarım, dolaşım yapısı, bilgi ve tüm içerikler üzerindeki fikri haklar platforma aittir. Kendisi, tamamen istediği şekilde değerlendirme sahip olup, alandaki sanayi ve fikri haklar ile ilgili mevzuata uygun şekilde ve somut olarak onların kopyalanması, dağıtılması, yayımlanması veya değiştirilmesine ilişkin karar verebilir.

Kullanıcı, hizmetlerin dahilinde yer alan ya da bunlarla ilgili kullanılan tüm yazılım programları, IPA, iş yöntemleri, iş süreçleri, tasarımlar, grafikler, yazılar, internet sitelerin içerikleri, ticari isimler, ticari sırlar ve know-how ve bunlara ilişkin tüm belgeler dâhil fakat bunlara sınırlı kalmadan hizmetler ve onların sağlanması için kullanılan tüm unsurlar üzerindeki tüm haklar, unvan ve çıkarlar, tescilli markalar üzerindeki haklar ve başka fikri haklar (“fikri haklar”) sadece platformun ve ona lisans verenlerin mülkiyeti olduğunu ve kalacağını kabul eder.

Bir kullanıcıya platformu kullanma izni verilmesiyle platforma hiçbir sanayi veya fikri hakların kısmen ya da tamamen devredilmesi, nakli, lisans verilmesi gerektirmez.

Platform içeriğini silme, onu göz ardı etme veya üzerine herhangi bir müdahale yasaktır. Ayrıca, platform ya da duruma göre söz konusu hakların sahibi hususi ve yazılı onay
vermeden, platform içeriğini kamusal veya ticari amaçla tamamlanması, değiştirilmesi, kopyalanması, tekrar kullanımı, işletilmesi, yayımlanması, bir ya da birçok defa yeniden yayımlama, dosya yüklemesi, posta yolu ile gönderilmesi, aktarılması, kullanımı, kısmen ya da tamamen herhangi bir şekilde dağıtımı yasaktır.

Platform aracılığıyla her çeşit içeriği dağıtan herhangi bir kullanıcı, bunun için gerekli haklara sahip olduğunu garanti eder ve bu bakımdan sağladığı bilginin içeriği ve yasallığı bakımından platformu sorumluluktan muaf tutar. Platform aracılığıyla içerik sağlanmasıyla kullanıcılar, ilgili sanayi veya fikri hakları bedelsiz olarak ve yürürlükteki mevzuatın öngördüğü azami sınırda platforma devreder.

 1. Sorumluluk

Kullanıcı, platformun sağladığı hizmetleri kendi riski altında kullanmaya kabul eder. Hizmetler olduğu gibi ve müsaitlik durumuna göre sağlanır. Platform, kanunların izin verdiği azami sınırlar dâhilinde hiçbir teminat çeşidini hususi olarak vermez. Platform, onun ya da sağlayıcının sunduğu hizmetlerin kesintisiz şekilde, güvenilir ya da hatalardan tamamen arınmış olarak verildiğini ya da tüm hataların düzeltilebilir ya da azaltılabilir durumda olduğunu garantilemez.

Kullanıcı, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği azami sınırlarda ne platform, ne de şubeleri veya dâhil olduğu grubun üye şirketleri hak talep eden kullanıcı, ortakları veya herhangi bir gerçek ya da tüzel kişinin bu sözleşme, platformun ya da sağlayıcının sunduğu hizmetler ile ilgili, onlara dayanan veya onlardan kaynaklanan zararlarından (gerçekleştirilmeyen ticari kâr, faaliyetin durması, ticari olanaklar, veri kaybı ve başka özel zararlar, emsal, cezai, dolaylı, ek ya da sonuçtan doğan veya başka malî kayıplar gibi fakat bunlarla sınırlı kalmadan) bu konuda bilgilendirilme yapıldıysa da veya söz konusu zararların meydana gelme olasılığı bildiklerine rağmen sorumlu olmayacaklarını kabul ve taahhüt eder.

Platform, ihtilaflı hizmet için sunulan veya sorumluluğu üstlenmekle kabul edilen değeri aşan hiçbir zarar için kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, her anda yükümlülüklerini yerine getireceğine, işbu sözleşme ile üstlendiği beyannamelere ve garantilere riayet edeceğine ve ortakları ile birlikte yürürlükteki mevzuata ve işbu koşullar ve şartlarına riayet edeceğine dair teminat verir ve platform karşısında doğrudan sorumlu tutulur.

Sağlayıcının İşverene sunduğu hizmet hakkında alanda yürürlükte olan mevzuat uygulanır. Hizmet Sağlayıcısı İşveren ile olan ilişkisi için tamamen sorumludur. Platform, hizmet sözleşmesinin ifasıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

Platform, kullanıcıların yüklediği içerik için sorumlu tutulamaz.

Hizmet Sağlayıcısı ve İşveren (kullanıcılar) alandaki devlete ya da kullanıcılardan harç ve vergi alma hakkına sahip başka kurumlara ödemeleri gereken tüm harç ve vergilerin ödenmesi için tamamen sorumlu olurlar. Platform, bu harç ve vergilerle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Kullanıcı, platformu ve şubelerinden herhangi birini, dâhil olduğu grubuna üye olan şirketleri, taşeronlarını ve müdürlerini, çalışanlarını, temsilci ve danışmanlarını, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan veya ilişkili olan herhangi bir zarar, tazminat, iptal, ödeme reddi, iade, para cezası veya başka zarar, maliyet, gecikme cezaları veya her çeşit harcama, mahkeme ve her çeşit adlî işlem ve ilgili mahkeme masraflarından muaf tutmasını ve tazmin etmesini kabul eder.

 • kullanıcının işbu sözleşmeyi veya yürürlükteki mevzuatı kasıtlı ya da ihmalinden dolayı ihlal etmesi;
 • işbu sözleşmede yer alan herhangi bir beyanın veya teminatın kullanıcı tarafından ihala edilmesi veya onlara riayet edilmemesi;
 • işbu sözleşmesinin uygulanmasından;
 • işbu sözleşmenin kullanıcı tarafından ihlal edildiğinde, yerine getirilmediğinde veya geç ya da dikkatsiz olarak yerine getirildiğinde, işbu sözleşmeden kaynaklanan ya da onunla ilişkili olan sebeplerden dolayı platform ve şubelerinden herhangi biri, dâhil olduğu grubuna üye olan şirketleri, taşeronları ve müdürleri, çalışanları, temsilci ve danışmanları aleyhine ortakları dâhil üçüncü tarafların yönlendirdiği herhangi bir tazminat talebi durumunda;
 • kullanıcının doğrudan olarak verdiği talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilen eylemlerden dolayı platform ve şubelerinden herhangi biri, dâhil olduğu grubuna üye olan şirketleri, taşeronları ve müdürleri, çalışanları, temsilci ve danışmanları aleyhine ortakları dâhil üçüncü tarafların yönlendirdiği herhangi bir tazminat talebi durumunda.

Kullanıcının platformu yasadışı şekilde kullanmasından veya başka kullanıcılara verdikleri bilginin gerçek olmadığından, geçersiz, eksik ve/veya sahte olduğundan meydana gelen zararlar için ve özellikle ve bununla sınırlı kalmadan kullanıcının platform üzerinden gerçekleştirdiği iletişimde üçüncü kişinin kimliğini kullanmasıyla oluşan zararlardan platform hiçbir sorumluluk üstlenmez. Özellikle, uygulamanın bir üçüncü tarafın kullanması veya bir üçüncü tarafın bir kullanıcının hesabından olası siparişlerin vermesi konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Kullanıcı, platform ve/veya şubelerinden herhangi biri ya da dâhil olduğu grubuna üye olan şirketlerinden ihtilaflı hizmetin değerini geçen ya da sorumluluk üstlenmesiyle kabul değerin üzerinde tazminat almaya hakkına sahip değildir.

 1. İşveren ve sağlayıcı arasındaki hizmetlerin durdurulması, iptali, gecikmesi

Sağlayıcıların sunduğu hizmetlere aracılık konulu ve kullanıcı ile platform arasında düzenlenen sözleşmeyi, taraflardan herhangi biri ve her an gerekçe göstermeden feshedilebilir. Mevcut hak ve yükümlülükler geçerli kalır.

Hizmet Sağlayıcısı olarak hareket eden kullanıcı ve İşveren olarak hareket eden kullanıcı arasındaki sözleşme sadece alanda yürürlükte olan mevzuatın ve işbu koşullar ve şartların hükümlerine göre feshedilebilir.

 • Sağlayıcı, belirtilen saatte ve yere gelmediğinde veya kararlaştırılan hizmetlerin sağlanması için belirlenen saatte en geç 15 dakikada gelmediğinde bedeli tahsil edemez ve söz konusu bedel İşverene iade edilir.
 • IHizmet Sağlayıcısı belirlenen saatte gelmediğinde ve 15 dakikadan fazla gecikirse, İşveren sözleşmeyi feshedebilir; sağlayıcı ciddi sebepler gösterdiği durumlar hariç (hastalık, hava şartları v.s.). Sağlayıcı gecikme için ciddi sebepler gösterse bile İşveren gecikmeden dolayı kararlaştırılan hizmetten faydalanamıyorsa (sabit zamanı olan hizmetler veya başka durumlar) isterse sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Böyle durumlarda Hizmet Sağlayıcısına bedel ödenmez ve bedel İşverene iade edilir. İşveren sözleşmeyi feshetmez ise hizmetler kararlaştırıldığı gibi sağlanabilir.
 • Sağlayıcı hizmetleri kararlaştırılan saatte sunarsa ve İşveren onları 15 dakikalık ek sürede kabul etmez ise, sağlayıcı platformdan tam bedelini alır; müstefidin hizmeti teslim alamaması için ciddi sebepler gösterdiği durumlar hariç (hastalık, hava şartları v.s.)..
 1. Uygulanılabilen mevzuat

Platform ve kullanıcı arasındaki ilişki alandaki mevzuata göre düzenlenir.

Hizmet Sağlayıcısı olarak hareket eden kullanıcı ve sağlanan hizmetlerin müstefidi olarak hareket eden kullanıcı arasındaki ilişki alandaki mevzuata göre düzenlenir.

Herhangi bir ihtilaf, çözüm için alandaki mahkemelere, alandaki mevzuata göre sunulur.

 1. Uygulama ve kullanım

Uygulama sadece Romanya sınırları dâhilinde ve Romanya mevzuatına göre kullanılabilir.

Platform, Romanya sınırları dâhilinde geçerli lisans sözleşmesine dayanarak SOCRATES STRATEGIES & SOLUTIONS S.R.L. şirketi tarafından işletilmektedir

Şirket:

SOCRATES STRATEGIES & SOLUTIONS S.R.L.
Genel Merkez: Drumul Taberei nr. 44A, bl. Z132, sc. B, et. 7, ap. 48 Bucureşti (Bükreş), Sector 6
Bükreş İstinaf Mahkemesi Ticaret Sicil Kayıt Nu. J40/16668/2017,
Vergi Numarası 38291152- Romanya