Politica Privind Protecția Datelor

Conform legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal GOOD îi informează pe Utilizatorii Platformei sale online asupra Politicii privind protecția vieții private și a datelor, pe care societatea o aplică tratamentului datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatori în mod voluntar pentru accesarea Site-ului www.g-o-o-d.eu  și a aplicației mobile corespunzătoare.

Punând la dispoziția GOOD sau a oricăreia dintre filialele acesteia informațiile sale cu caracter personal prin formularele electronice de pe site-ul societății sau din aplicație, Utilizatorul își oferă în mod expres consimțământul ca GOOD sau oricare dintre filialele acesteia să gestioneze aceste date conform condițiilor stabilite în această clauză din Politica privind protecția vieții private și a datelor în scopurile exprimate în continuare.

Înainte de a se înregistra în cadrul GOOD sau al oricăreia dintre filialele sale, Utilizatorii trebuie să citească această Politică privind protecția vieții private și a datelor. Prin apăsarea butonului „Înregistrare”, Utilizatorii declară că au citit și consimt în mod expres la prezenta Politică privind protecția vieții private și a datelor.

La înregistrare, Utilizatorului i se va solicita să furnizeze anumite informații pentru a-și crea profilul. Clienții trebuie să furnizeze următoarele informații: numele de utilizator, adresa de e-mail, numărul de telefon și detaliile cardului de credit. Atunci când este autorizată de către Utilizatori, GOOD sau oricare dintre filialele sale va colecta date privind localizarea acestora, inclusiv localizarea lor geografică în timp real prin intermediul computerului sau dispozitivului mobil al Utilizatorilor.

Odată încheiată înregistrarea, Utilizatorii își pot accesa profilul și adăuga sau edita informațiile după cum consideră de cuviință. Utilizatorul poate accesa Platforma și crea un cont prin intermediul profilului său Facebook. Informațiile și datele furnizate de către Utilizator vor fi disponibile în permanență în contul său de utilizator și pot fi modificate din opțiunea Editare profil.

Utilizatorul este de acord să introducă date reale și exacte. Utilizatorul va fi unicul responsabil pentru orice daune pe care le-ar putea suferi GOOD sau oricare dintre filialele sale sau părțile terțe ca urmare a lipsei de veridicitate, exactitate, aplicabilitate sau autenticitate a informațiilor furnizate.

Informațiile colectate de către GOOD sau oricare dintre filialele acesteia vor fi utilizate exclusiv pentru scopul definit în Condițiile generale de utilizare a site-ului.

 • Legislația aplicabilă datelor cu caracter personal ale utilizatorilor (Protecția datelor cu caracter personal)
 • Cine este responsabil pentru Datele utilizatorilor?
 • Ce informații cu caracter personal despre Utilizatori colectează GOOD ?
 • De ce colectează GOOD informații despre Utilizatori?
 • GOOD comunică informațiile pe care le primește?
 • Ce drepturi au Utilizatorii?
 • Cum protejăm datele cu caracter personal de la Utilizatori?
 • Notificări și modificări

Legislația aplicabilă Datelor cu caracter personal ale utilizatorilor (Protecția datelor cu caracter personal)

În cadrul angajamentului său de a respecta în permanență legislația în vigoare privind protecția datelor, prin prezenta, GOOD notifică Utilizatorii cu privire la faptul că informațiile cu caracter personal furnizate site-ului vor face obiectul prelucrării automate și devin parte a fișierelor electronice care aparțin GOOD , în scopurile enunțate pe site.

Informații de bază despre protecția datelor

Identitate

GOOD

Scop

Gestionarea și prestarea serviciilor solicitate

Legitimitate

Respectarea relației contractuale, a interesului legitim și a consimțământului Utilizatorului

Drepturi

Accesarea, corectarea și ștergerea datelor, precum și alte drepturi, astfel cum este explicat în informațiile suplimentare.

Informații suplimentare

Informațiile suplimentare și detaliate privind Protecția datelor pot fi consultate în următoarele secțiuni.

În conformitate cu legislația în vigoare, în continuare este prezentată Politica privind protecția vieții private, pe care GOOD o aplică în prelucrarea datelor Utilizatorilor înregistrați pe Platforma sa.

Cine este responsabil pentru datele utilizatorilor?

Toate informațiile cu caracter personal furnizate sau colectate de către www.g-o-o-d.eu vor fi prelucrate de GOOD , care este responsabilă pentru prelucrarea acestora.

Ce informații cu caracter personal despre clienți colectează GOOD?

Platforma GOOD (care include Site-ul și „Aplicația”) este folosită atât de către Utilizatori, cât și de către Furnizori. Informațiile pe care GOOD le primește de la Utilizatorii săi sunt colectate în modul arătat mai jos.

GOOD colectează atât informațiile primite direct de la utilizatori, cât și informațiile primite indirect, prin intermediul platformei GOOD.

 1.  a) Informații la care Utilizatorul facilitează accesul GOOD în mod direct
 • Date de înregistrare: informațiile pe care Utilizatorul le furnizează GOOD la crearea unui cont pe Platforma GOOD : numele de utilizator și adresa de e-mail.
 • Datele din Profilul Utilizatorului: informațiile pe care utilizatorul le adaugă în platformă pentru a utiliza serviciul GOOD , respectiv telefonul mobil și adresa de livrare a utilizatorului. Utilizatorul poate vizualiza și edita datele personale ale profilului său atunci când consideră necesar. GOOD nu stochează datele cardului de credit al utilizatorului, dar acestea sunt furnizate furnizorilor de servicii de plată electronice licențiați, care vor primi direct datele incluse și vor fi stocate pentru a facilita procesul de plată către Utilizator și pentru a le gestiona în Numele GOOD . În niciun caz aceste date nu sunt stocate în serverele GOOD . Utilizatorul poate, în orice moment, să șterge datele cardurilor lor legate de contul lor. Cu această acțiune, furnizorul de servicii va continua cu ștergerea datelor și va fi necesar să le reintroduceți sau să le selectați pentru a plasa comenzi noi prin Platformă.
 • Informațiile suplimentare pe care Utilizatorul dorește să le comunice: informațiile pe care Utilizatorul le furnizează GOOD în alte scopuri. De exemplu, o fotografie a adresei de facturare, în cazul în care Utilizatorul solicită să primească facturi.
 • Informații despre comunicările făcute cu GOOD : GOOD va avea acces la informațiile pe care utilizatorii le oferă pentru soluționarea îndoielilor sau plângerilor legate de utilizarea platformei.
 • Prelucrarea acestor date de către GOOD este necesară pentru a respecta relația contractuală stabilită. În cazul în care Utilizatorul nu le furnizează, este posibil ca serviciile solicitate să nu fie disponibile și GOOD nu le va putea furniza.
 1.  b) Informații la care Utilizatorul facilitează accesul GOOD în mod indirect

-Date de utilizare: GOOD colectează date de utilizare în legătură cu Utilizatorul oricând acesta interacționează cu serviciile GOOD .

-Date din aplicație și de pe dispozitiv: GOOD colectează date de pe dispozitivul și din aplicația pe care Utilizatorul le folosește pentru accesarea serviciilor GOOD . Acestea sunt:

 • Adresa IP pe care Utilizatorul o folosește pentru a se conecta la Internet pe de computerul sau telefonul său mobil.
 • Informații despre computerul sau telefonul mobil al Utilizatorului, precum conexiunea sa Internet, tipul de browser, versiunea și sistemul de operare, precum și tipul dispozitivului.
 • Întregul parcurs de navigare al Localizatoarelor Uniforme de Resurse (URL), incluzând data și ora.
 • Datele din Contul Utilizatorului: informațiile cu privire la comenzile făcute de către Utilizator, precum și evaluările și/sau comentariile pe care Utilizatorul le face cu privire la comenzile sale.
 • Istoricul de navigare și preferințele utilizatorului.

-Datele sursă: dacă Utilizatorul ajunge pe un site GOOD dintr-o sursă externă (precum un link de pe un alt site sau dintr-un e-mail), GOOD înregistrează informațiile cu privire la sursa care a direcționat Utilizatorul către GOOD . 

Datele rezultate din gestionarea incidentelor: dacă Utilizatorul este direcționat către Platforma GOOD prin Formularul de contact sau prin telefonul GOOD , GOOD va colecta mesajele primite în formatul folosit de Utilizator și este posibil să le utilizeze și să le stocheze pentru gestionarea incidentele prezente și viitoare.

-Date rezultate din module „cookie”: GOOD utilizează module cookie proprii și aparținând terților pentru a facilita navigarea Utilizatorilor săi și în scopuri statistice.

-Informații de la părțile externe: GOOD poate colecta Informații cu caracter personal ale Utilizatorului sau date de la terți, dacă Utilizatorul le acordă permisiunea acestor terți să ne comunice aceste informații.  De exemplu, în cazul în care utilizatorul creează un cont prin Facebook, Facebook ne poate furniza datele cu caracter personal ale acestui Utilizator în cazul în care acesta le are înregistrate în profilul său Facebook (nume, sex, vârstă…).

În mod similar, dacă utilizatorul accesează GOOD  prin serviciile oferite de Google, acesta din urmă poate trimite datele de navigare utilizatorilor la GOOD, cu acces la platformă prin legăturile create de Google.

Informațiile furnizate de terța parte externă pot fi controlate de Utilizator în conformitate cu politica de confidențialitate a terțului

Date de localizare geografică: în cazul în care Utilizatorii o autorizează, GOOD va colecta date referitoare la localizarea acestora, inclusiv localizarea geografică în timp real a computerului sau dispozitivului mobil al utilizatorului.

În ce scop sunt colectate datele?

1.- Utilizarea platformei GOOD

1.1 GOOD poate utiliza datele cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează în vederea comunicării prin e-mail și/sau transmiterea mesajelor SMS către Utilizator referitoare la funcționarea serviciului. GOOD va transmite mesajele către telefonul mobil al Utilizatorului cu informații privind starea comenzii solicitate. Prin înregistrarea în Platformă se înțelege că Utilizatorul acceptă prezenta Politică de confidențialitate și, prin urmare, autorizează GOOD cu privire la ambele comunicări.

1.2. De asemenea, GOOD va utiliza informațiile pentru a investiga și analiza cum să îmbunătățească serviciile pe care le oferă Utilizatorilor, precum și pentru a dezvolta și îmbunătăți caracteristicile serviciului pe care îl oferă.

2.- Pentru a asigura securitatea și un mediu adecvat pentru furnizarea sigură a serviciilor

2.1.- GOOD poate utiliza datele pentru a asigura utilizarea corectă a serviciilor solicitate pe Platforma sa (pentru a asigura livrarea către persoanele cu vârsta peste 18 ani …).

2.2.- De asemenea, GOOD poate să utilizeze informații despre Utilizatori pentru a identifica și investiga frauda, precum și orice altă activitate ilegală și potențiale încălcări ale „Termenilor de utilizare”. În acest sens, GOOD va putea divulga datele Utilizatorilor platformelor care analizează operațiunile de fraudă.

2.3- GOOD poate utiliza informațiile furnizate de Utilizatori pentru prelucrarea datelor descrise pentru interesele legitime, în concordanță cu protejarea utilizării corecte a Platformei, respectarea legislației aplicabile și asigurarea furnizării corecte și sigure a serviciilor.

GOOD comunică informațiile pe care le primește?

Datele cu caracter personal pe care le colectează GOOD vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea obiectului definit în „Condițiile de utilizare”.

Pentru dezvoltarea corectă a relației contractuale și a excelenței în furnizarea serviciilor, precum și pentru interesul legitim al GOOD , va împărtăși anumite date personale.

 

Ce drepturi au Utilizatorii?

– Cât timp va păstra GOOD datele?

Datele cu caracter personal furnizate vor fi păstrate atât timp cât Utilizatorul nu solicită eliminarea acestora pentru o perioadă de 24 de luni de la ultima sa interacțiune cu Platforma.

În cazul retragerii consimțământului sau al obiecției la prelucrare, datele vor fi blocate și nu vor mai fi prelucrate și vor fi păstrate pe o perioadă de 4 ani pentru a ne permite să facem reclamații sau să ne apărăm de eventuale reclamații.

– Dreptul de a-și retrage consimțământul

În orice moment, Utilizatorul își poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor de către GOOD .

Pentru retragerea acestuia, va fi suficient ca Utilizatorul să completeze și să trimită formularul de contact disponibil la www.g-o-o-d.eu Retragerea consimțământului poate fi realizată în orice moment de către partea interesată. Utilizatorii acceptă și consimt asupra faptului că retragerea consimțământului implică faptul că GOOD nu poate furniza serviciile Platformei sale.

– Ce informații pot accesa utilizatorii?

GOOD oferă Utilizatorului acces la un volum mare de informații cu privire la contul său și comenzile sale pe www.g-o-o-d.eu , astfel încât acesta să poată vedea și, în anumite cazuri, să actualizeze aceste informații.

Toți utilizatorii își pot accesa profilul și adăuga sau edita informații, după cum consideră de cuviință. Utilizatorul poate accesa Platforma și crea un cont prin intermediul profilului său Facebook. Informațiile și datele furnizate de către Utilizator vor fi disponibile în permanență în contul său de utilizator și pot fi modificate prin opțiunea Editare profil.

– Drepturile de acces, rectificare, ștergere, limitare a tratamentului, opoziție și dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul de acces este gândit ca fiind dreptul utilizatorului de a întreba GOOD dacă tratează orice date cu caracter personal, precum și de a solicita informațiile stabilite în articolul 15 din Regulament.

Utilizatorul are, de asemenea, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal deținute de către GOOD în posesia sa.

Exercitarea acestor drepturi este strict personală și, astfel, partea afectată va fi obligată să își acrediteze identitatea. Exercitarea acestor drepturi ar trebui asumată de către proprietarul datelor, indicând adresa și furnizând o copie a cărții naționale de identitate, a pașaportului sau a oricărui astfel de document justificativ.

Cum protejăm datele cu caracter personal de la Utilizatori?

GOOD a adoptat toate măsurile necesare recomandate de Comisia Europeană și autoritatea competentă, pentru a asigura nivelul necesar de securitate, în funcție de natura datelor cu caracter personal și de circumstanțele prelucrării acestora, pentru a împiedica, într-o măsură cât mai mare cu putință și atât cât îi este permis de tehnologia actuală, modificarea, pierderea, prelucrarea sau accesul neautorizat. Informațiile cu caracter personal furnizate GOOD nu vor fi cedate niciunei părți terțe fără autorizația prealabilă a titularului datelor respective.

Politica privind modulele cookie

Data ultimei actualizări: …

GOOD  oferă următoarele informații privind utilizarea modulelor cookie pe platforma sa online.

·       Ce sunt modulele cookie?

Modulele cookie sunt fișiere mici pe care site-urile le trimit browser-ului și care sunt stocate pe terminalul Utilizatorului, care poate fi un computer personal, un telefon mobil, o tabletă sau orice alt dispozitiv. Acestea joacă un rol esențial în furnizarea a numeroase servicii IT. Printre alte funcții, acestea permit unui site să stocheze și să recupereze informații privind obiceiurile de navigare ale unui Utilizator sau echipamentul său și, în funcție de informațiile obținute, pot fi utilizate pentru a recunoaște Utilizatorul și pentru a îmbunătăți serviciul oferit.

·       Ce tip de module cookie există?

Diferitele tipuri de cookie utilizate pot fi clasificate conform mai multor criterii: momentul activității, entitatea de gestionare și scopul.

În funcție de momentul activității înregistrate de modulele cookie din browser-ul utilizatorului, putem diferenția modulele cookie de sesiune și modulele cookie persistente. Modulele cookie de sesiune sunt cele care sunt folosite în timp ce utilizatorul navighează pe site și sunt păstrate doar pe durata acelei navigări. Acestea sunt utilizate pentru a stoca informații privind accesul și utilizarea paginii în sine. Pe de altă parte, modulele cookie persistente sunt cele care sunt stocate pentru o perioadă limitată de timp în browser-ul utilizatorului, chiar și când utilizatorul a terminat navigarea pe pagină.

În funcție de entitatea care gestionează și stabilește modulele cookie, există module cookie proprii și module cookie ale terților. Modulele cookie proprii sunt cele stabilite de domeniul site-ului vizitat de către utilizator și la care are acces doar domeniul respectiv. Acestea sunt utilizate frecvent, între altele, pentru a-și aminti vizitatorul în timpul vizitelor sale succesive pe site. Pe de altă parte, modulele cookie ale terților sunt cele stabilite și gestionate de diferite domenii pe site-ul vizitat. Acestea sunt utilizate în general pentru a urmări utilizatorii pe diferite pagini web cu scopul de a putea trimite utilizatorilor publicitate personalizată.

Ca un ultim tip de clasificare, există diferite tipuri de module cookie, în funcție de scopul lor: module cookie tehnice, modulele cookie de analiză, modulele cookie de personalizare. Modulele cookie tehnice sunt cele considerate necesare pentru funcționarea corectă paginii web și a serviciilor oferite în cadrul acesteia. Anumite utilizări ale acestor module cookie pot fi: memorarea utilizatorilor în timpul navigării lor și memorarea setului de produse selectate de fiecare utilizator pentru plata ulterioară. Modulele cookie pentru analiză sunt utilizate pentru a studia și cunoaște în mod anonim comportamentul utilizatorilor în timpul navigării pe site. Anumite aplicații ale informațiilor colectate de acest tip de module cookie sunt folosite pentru a cunoaște aspecte legate de numărul total de vizitatori și produsele care generează cea mai puternică atracție în rândul utilizatorilor pe site. Și, în cele din urmă, modulele cookie de personalizare permit site-ului să folosească pentru fiecare utilizator un set general de caracteristici predefinite precum limba sau tipul de browser folosit. GOOD folosește modulele cookie împreună, pentru a cunoaște mai bine și într-o măsură mai mare utilizatorii care vizitează site-ul său pentru a-l adapta la interesele reale și efective ale utilizatorilor săi. Efortul conjugat al GOOD și al terților privind îmbunătățirea colectării datelor prin intermediul acestor instrumente nu autorizează terții menționați anterior să folosească informațiile colectate decât în scopul îmbunătățirii paginii și serviciilor oferite de către GOOD .

·       De ce folosim module cookie?

GOOD utilizează module cookie care sunt esențiale pentru ca Utilizatorul să poată naviga în mod liber și cu mai mare ușurință pe site-ul GOOD . Aceste module cookie sunt folosite pentru a îmbunătăți serviciul oferit Utilizatorului, măsurând utilizarea site-ului și performanța acestuia, precum și pentru a personaliza experiența.

GOOD folosește modulele cookie și în alte scopuri, precum:

 • Înțelegerea comportamentului Utilizatorilor site-ului și analizarea informațiilor în scopuri statistice.
 • Îmbunătățirea securității și evitarea activităților frauduloase.
 • Creșterea vitezei paginii web.
 • Stocarea preferințelor de limbă și a orașelor din care Utilizatorii accesează Platforma.
 • Îmbunătățirea experienței Utilizatorului pe site.

Modulele cookie le oferă Utilizatorilor posibilitatea de a profita de multe dintre funcționalitățile esențiale ale GOOD .

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri. GOOD nu poate controla modulele cookie folosite de aceste site-uri externe. Pentru informații suplimentare privind modulele cookie de pe aceste site-uri, GOOD îi sfătuiește pe Utilizatori să consulte Politicile privind modulele cookie ale acestora.

·       Acceptarea Politicii privind modulele cookie

Prin utilizarea acestui site, GOOD presupune faptul că Utilizatorul consimte și acceptă faptul că GOOD găzduiește module cookie pe computerul sau dispozitivul Utilizatorului pentru scopurile exprimate în prezenta. La fiecare conectare pe un browser nou, Utilizatorul poate alege una dintre următoarele opțiuni:

 • Să continue navigarea: caseta privind modulele cookie nu va fi afișată din nou când se accesează orice pagină a site-ului în timpul sesiunii și se va presupune că Utilizatorul acceptă prezenta Politică privind modulele cookie.
 • Să închidă caseta privind modulele cookie: caseta va fi ascunsă pe pagina în care se află Utilizatorul și, în cazul în care Utilizatorul continuă navigarea, se va presupune că acesta acceptă prezenta Politică privind modulele cookie
 • Modificarea configurației: Utilizatorii vor putea să modifice configurația browser-ului lor și, dacă doresc să obțină mai multe informații despre modulele cookie, aceștia pot consulta prezenta Politică privind modulele cookie.

·       Dezactivarea modulelor cookie

În cazul în care Utilizatorul decide să nu autorizeze utilizarea modulelor cookie, GOOD nu va stoca niciun modul cookie și vor fi folosite doar modulele cookie tehnice, deoarece fără acestea nu este posibilă navigarea pe site. Dacă navigați în continuare pe site și nu refuzați autorizarea, aceasta va implica acceptarea utilizării modulelor cookie, în modul indicat mai sus. Pentru a cunoaște modul de gestionare a modulelor cookie în funcție de browser, executați click pe numele browser-ului folosit.