Termene şi condiţii (versiunea cu ultimele modificări din 06.06.2020)

 1. Termene şi condiţii

 

Prezentele termene de utilizare (denumite în cele ce urmează „termenele de utilizare” sau „termenele şi condiţiile” sau „termenele”) reglementează accesul sa următoarele sau utilizarea acestora:

 

 • domeniul site-ului de Internet www.g-o-o-d.eu, incluzând toate site-urile de Internet aferente din întreaga lume (denumit în cele ce urmează „site-ul”), şi
 • aplicaţia mobilă de Android/iOS asociată (denumită în cele ce urmează „aplicaţia”),

 

(care sunt denumite, împreună, în cele ce urmează, „platforma” sau “GOOD”) şi reglementează contractul de prestări servicii între un utilizator, în calitate de beneficiar, şi un alt utilizator, în calitate de prestator de servicii.

 

Prin descărcare, înregistrare, accesarea platformei sau utilizarea serviciilor, confirmaţi în mod irevocabil faptul că vă angajaţi să respectaţi prezentele termene de utilizare, politica de confidenţialitate şi politica privind utilizarea modulelor cookie, precum şi faptul că sunteţi de acord cu furnizorul serviciilor de plată şi toate societăţile partenere ale platformei.

 

Dacă nu sunteţi de acord cu prezentele termene, nu aveţi dreptul de a accesa ori de a utiliza aceste servicii. Termenele şi condiţiile anulează şi înlocuiesc în mod expres eventualele acorduri şi înţelegeri anterioare cu dumneavoastră.

Platforma poate modifica la un moment dat termenele şi condiţiile sau schimba furnizorul de servicii de plată sau alte societăţi partenere. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care sunt publicate aici termenele actualizate. Prin continuarea accesării sau utilizării serviciilor după respectiva publicare, vă exprimaţi acordul faţă de termenele modificate. Dacă nu sunteţi de acord cu noile termene de utilizare, le puteţi refuza în termen de 30 de zile calendaristice, printr-o notificare scrisă transmisă platformei. În cazul în care formulaţi obiecţii, relaţia dintre dumneavoastră şi platformă va înceta imediat, iar contul dumneavoastră va fi şters. Această măsură este absolut necesară, deoarece platforma are obligaţia de a respecta cerinţele legale corespunzătoare impuse de lege sau de celelalte societăţi partenere.

 

Prin descărcare, înregistrare şi accesarea platformei sau utilizarea serviciilor, utilizatorul îşi confirmă angajamentul de a respecta prezentele termene.

 

 1. Definiţii (în ordine alfabetică)

 

Beneficiar este orice persoană fizică sau juridică (oricine) care publică o cerere de servicii pe platformă.

 

Cerere de servicii este orice tip de cerere de servicii creată şi publicată de un beneficiar pe platformă şi executată prin intermediul platformei.

Contractul de prestări servicii este contractul încheiat în scopul prestării serviciilor între un utilizator care acţionează în calitate de beneficiar şi un utilizator care acţionează în calitate de prestator de servicii.

 

Furnizorul de servicii de plată: Furnizorul de servicii de plată operează sistemul de intermediere a plăţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Platforma are libertatea deplină de a schimba furnizorul de servicii de plată. Furnizorul de servicii de plată este:

 

Twispay – Capital Financial Services S.A.

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului din România: J40/4352/2011

Gara herăstrău nr. 4 c, clădirea B, etajul 11, camera 14

Bucureşti, România

 

Părţi: Parte este fie prestatorul de servicii, fie beneficiarul. Părţile sunt prestatorul de servicii şi beneficiarul

 

Platforma este domeniul site-ului de Internet www.g-o-o-d.eu, incluzând toate site-urile de Internet aferente din întreaga lume (denumit în cele ce urmează „site-ul”), precum şi aplicaţia mobilă Android/iOS asociată (denumit în cele ce urmează „aplicaţia”). Platforma este o „piaţă virtuală”. Platforma este operată şi reprezentată legal de societatea executantă. Platforma este denumită în cele ce urmează „platforma” sau „GOOD”.

 

Prestator de servicii este orice persoană fizică sau juridică (oricine) care îi oferă unui beneficiar „serviciile prestatorului” prin intermediul platformei.

Preţul este suma stabilită şi publicată de beneficiar pentru o anumită cerere de servicii.

 

Serviciile platformei: Serviciile prestate de platformă (serviciile platformei) reprezintă orice tip de servicii oferite de platformă. Activitatea principală a platformei constă în intermedierea oricărui tip de servicii între un beneficiar şi un prestator, în calitate de „piaţă virtuală”. Serviciile prestate de platformă (serviciile platformei) nu le includ şi onorarea cererilor de servicii create şi publicate de beneficiar.

 

Serviciile prestatorului: Serviciile prestate de către prestator (serviciile prestatorului) reprezintă orice tip de servicii oferite de către prestator beneficiarului prin intermediul platformei.

Sistemul intermediere a plăţilor: Platforma le pune la dispoziţie utilizatorului o funcţie de intermediere a plăţilor instalată şi operată de furnizorul de servicii de plată.

 

Societatea executantă este persoana juridică care operează platforma.

 

Societăţi partenere: Platforma furnizează serviciile platformei, în parte, prin intermediul unor societăţi partenere. Platforma are libertatea deplină de a schimba societăţile partenere.

 

Teritoriul: Teritoriul este teritoriul naţional al României.

 

Utilizator este orice persoană fizică sau juridică (oricine) care se înregistrează în aplicaţie. Utilizatorul poate acţiona în calitate de beneficiar sau prestator de servicii sau, concomitent, în ambele calităţi, în legătură cu cereri de servicii diferite.

 

 

 1. Înregistrarea utilizatorilor

 

În scopul înregistrării pe platformă, utilizatorii trebuie să furnizeze anumite detalii, cum ar fi prenumele, numele de familie, data naşterii, sexul, adresa de e-mail, numărul de telefon, detaliile contului bancar etc. Odată finalizat procesul de înregistrare, toţi utilizatorii îşi pot accesa profilul, pe care îl pot completa sau edita, şi/sau îşi pot anula înregistrarea, după cum consideră oportun.

 

Prin descărcare, înregistrare şi accesarea platformei sau utilizarea serviciilor, utilizatorul îşi confirmă angajamentul de a respecta prezentele termene.

 1. Contractul dintre utilizator şi platformă

 

Prin înregistrarea pe platformă, utilizatorul încheie cu platforma un contract pentru intermedierea online a serviciilor între un utilizator care acţionează în calitate de beneficiar şi un alt utilizator, care acţionează în calitate de prestator, în legătură cu o anumită cerere de servicii.

 

Platforma foloseşte un sistem de intermediere a plăţilor pentru plăţile între beneficiar şi prestator, operat de un furnizor de servicii de plată independent. Prin înregistrarea pe platformă, utilizatorul este de acord în mod irevocabil cu sistemul de plată şi efectuarea plăţilor prin intermediul furnizorului de servicii de plată ales de platformă.

 

Părţile nu au contact separat cu furnizorul de servicii de plată. Platforma şi furnizorul de servicii de plată au încheiat un contract pentru gestionarea şi administrarea fiduciară a preţului în numele beneficiarului şi prestatorului de servicii.

 

 1. Contractul dintre beneficiar şi prestatorul de servicii

 

Prin prezentarea ofertei şi acceptarea acesteia, se va încheia un contract între un utilizator care acţionează în calitate de beneficiar şi un alt utilizator care acţionează ca prestator de servicii, având ca obiect serviciile solicitate de beneficiar. Acest contract va fi reglementat de legislaţia de stat a teritoriului şi de prezentele termene şi condiţii.

 

Platforma nu va fi considerată în niciun cat parte în acest contract dintre beneficiar şi prestatorul de servicii.

 

 1. Sistemul de stabilire a preţurilor

 

Beneficiarul stabileşte preţul pe care este dispus să îl plătească pentru serviciile solicitate. Acest preţ reprezintă suma finală care urmează a fi plătită de beneficiar. Nici platforma şi nici prestatorul de servicii nu au dreptul la alte plăţi, taxe sau comisioane suplimentare.

 

Din această sumă, se vor achita serviciile, taxele datorate statului în teritoriu (TVA, impozit pe venit etc.), platforma, furnizorul de servicii de plată şi toate serviciile de asistenţă necesare. O cotă de 80% din preţ îi va reveni prestatorului de servicii (şi va include toate taxele şi comisioanele care intră în sarcina acestuia).O cotă de 20 % din preţ le va reveni platformei şi furnizorului de servicii de plată (şi va include toate taxele şi comisioanele care intră în sarcina acestora).

 

După onorarea cererii de servicii, beneficiarul va primi o situaţie a tranzacţiei cu valoarea totală a preţului şi o factură din partea platformei pentru serviciile prestate de platformă şi de furnizorul de servicii de plată, cu TVA. Prestatorul de servicii este obligat prin lege să emită o factură pentru serviciile prestate către beneficiar (factură care va include TVA, dacă prestatorul este plătitor de TVA).

 

 1. Onorarea cererii de servicii

 

 1. Utilizatorul se înregistrează pe platformă.
 2. Utilizatorul care se constituie ca beneficiar publică o cerere de servicii pe aplicaţie.
 3. Utilizatorul care oferă servicii (prestatorul de servicii) răspunde printr-o ofertă la o cerere de servicii.
 4. Beneficiarul alege prestatorul de servicii trăgând cu degetul spre dreapta.
 5. Corespondenţa este stabilită.
 6. Beneficiarul şi prestatorul de servicii stabilesc de comun acord data şi ora prestării serviciilor.
 7. Beneficiarul efectuează plata către furnizorul de servicii de plată.* Furnizorul de servicii de plată acţionează ca bancă şi depozitar pentru beneficiar şi prestatorul de servicii.
 8. Prestatorul de servicii onorează cererea de servicii.
 9. Beneficiarul îi confirmă platformei că serviciul a fost prestat în mod corespunzător.
 10. Platforma informează furnizorul de servicii de plată, iar acesta efectuează plata către prestator şi platformă.
 11. Prestarea serviciului a fost finalizată.

* Până la efectuarea plăţii, beneficiarul poate anula cererea de servicii. După efectuarea plăţii către furnizorul de servicii de plată, dacă apare o problemă, cum ar fi anularea cererii de servicii, retragerea, garanţia, remedierea defectelor, prestaţia falsă sau necorespunzătoare, întârzieri, conduită necorespunzătoare, încălcarea contractului, încălcarea legii sau încălcarea prezentelor termene şi condiţii, echipa de asistenţă va fi informată şi va acţiona în vederea soluţionării acesteia pe cale amiabilă. Dacă problema nu este rezolvată prin acordul părţilor sau printr-o hotărâre judecătorească, platforma va păstra preţul ca depozitar pentru ambele părţi.

 1. Obligaţiile utilizatorilor

 

Pentru a vă înregistra ca utilizator pe platformă, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

 

 • Să aveţi minimum vârsta de 18 ani.
 • Să completaţi corect câmpurile obligatorii ale formularului de înregistrare, unde vi se solicită date personale cum ar fi numele de utilizator, adresa de e-mail, numărul de telefon şi datele contului bancar.
 • Să fiţi de acord cu prezentele termene de utilizare.
 • Să fiţi de acord cu politica privind confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal.
 • Să fiţi de acord cu politica privind utilizarea modulelor cookie.

 

Utilizatorul garantează că toate informaţiile privind identitatea şi calitatea sa, furnizate platformei prin formularele de înregistrare, sunt reale, exacte şi complete. De asemenea, utilizatorul se angajează să îşi menţină actualizate detaliile.

 

Dacă un utilizator furnizează informaţii false, inexacte sau incomplete sau dacă platforma consideră că există motive bine întemeiate de îndoială în ceea ce priveşte realitatea, exactitatea sau integralitatea acestor informaţii, platforma poate refuza accesarea şi utilizarea, în prezent sau în viitor, a platformei şi conţinutului şi/sau serviciilor acesteia de către utilizatorul respectiv. În momentul înregistrării pe platformă, utilizatorii trebuie să îşi dea numărul de telefon şi adresa de e-mail. Atât adresa de e-mail cât şi numărul de telefon sunt strict confidenţiale, personale şi netransferabile.

 

Utilizatorii sunt obligaţi să facă dovada identităţii, de exemplu – dar nu numai – prin prezentarea şi încărcarea unei fotografii a cărţii de identitate împreună cu o fotografie de tip „selfie”, la cererea platformei.

 

Utilizatorii au obligaţia de a se asigura că identitatea lor înregistrată, datele din cartea de identitate sau paşaport şi datele titularului de cont bancar coincid, în sensul că aparţin aceleiaşi persoane, şi că identitatea este reală.

 

Utilizatorii nu vor folosi numele şi fotografiile altor persoane.

 

Utilizatorii vor avea grijă să cunoască şi să verifice identitatea partenerului contractual înainte de prestarea serviciului solicitat, în special atunci când prestatorul de servicii urmează să intre într-o clădire de birouri, cameră sau locuinţă privată. Fiecare prestator de servicii şi fiecare beneficiar are obligaţia de a prezenta cartea de identitate sau paşaportul la cererea celeilalte părţi contractante.

 

Utilizatorii se angajează să nu divulge detaliile contului lor şi să nu permită accesul altor persoane la acesta. Utilizatorilor le revine răspunderea exclusivă pentru orice folosire a acestor detalii, inclusiv pentru cele declarate pe platformă sau pentru orice acţiune întreprinsă folosind numărul lor de telefon şi/sau adresa lor de e-mail.

 

Utilizatorii au obligaţia de a se asigura că respectă toate cerinţele legale impuse de legea din teritoriu şi Convenţia europeană a drepturilor omului.

 

Utilizatorii care acționează ca angajator și utilizatorii care acționează în calitate de furnizori de servicii sunt obligați să fie – în timp ce executarea locului de muncă are loc – nu sub nici o influență a alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe care au efecte negative asupra conștiinței. Nivelul de alcool trebuie să fie de 0,0. În cazul unei încălcări a prezentului regulament de către Furnizorul de servicii, serviciile nu vor fi remunerate. Platforma va depune plângere penală în cazul oricărei abateri

 

Utilizatorii au obligaţia de a se asigura că declară şi plătesc toate taxele şi impozitele datorate conform legii.

Utilizatorii sunt de acord să coopereze cu platforma şi/sau furnizorul de servicii de plată şi autorizează platforma şi/sau furnizorul de servicii de plată să investigheze orice activitate sau suspiciune de activitate ilegală sau frauduloasă, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, prin restituirea către platformă şi/sau furnizorul de servicii de plată a oricărei sume deţinute de utilizator şi datorate unui prestator şi/sau unui beneficiar, suspectate de platformă şi/sau furnizorul de servicii de plată a face obiectul unei activităţi ilegale sau frauduloase, şi prin punerea la dispoziţia platformei şi/sau furnizorului de servicii de plată a informaţiilor referitoare la tranzacţiile oricărui prestator de servicii şi/sau beneficiar.

Utilizatorii au obligaţia de a prezenta dovezi privind identitatea lor, adresa şi îndeplinirea obligaţiilor de declarare şi plată a taxelor şi impozitelor la cererea platformei şi/sau furnizorului de servicii de plată sau oricărei autorităţi publice.

 

Platforma are dreptul de a transmite furnizorului de servicii de plată sau oricărei autorităţi publice, la cererea acestora, orice informaţii furnizate de utilizator.

 

Utilizatorii răspund în totalitate de utilizarea şi accesarea corespunzătoare a profilului lor şi a conţinutului platformei, în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională în vigoare în ţara din care utilizează platforma, precum şi cu principiile bunei credinţe, moralei, cutumelor general acceptate şi ordinii publice. Utilizatorii se angajează în mod expres să respecte întocmai prezentele termene şi condiţii.

 

Platforma oferă o funcţie de punctaj şi comentarii. Dacă foloseşte această funcţie, utilizatorul are obligaţia de a face comentarii care corespund adevărului. Platforma îşi rezervă dreptul de a acţiona în judecată, atât în baza legislaţiei penale, cât şi a celei civile, orice utilizator care abuzează de această funcţie şi prezintă faptele în mod eronat sau fals. În orice caz de prezentare, difuzare sau publicare de fapte eronate, platforma va pretinde daune în valoare de minimum 1.000,00 euro. Utilizatorul acceptă în mod irevocabil această condiţie.

 

Utilizatorii nu îşi vor folosi profilul sau alte elemente din conţinutul platformei în scopuri ilegale sau într-un mod care să conducă la rezultate ilegale şi care să prejudicieze drepturile şi interesele terţilor sau care pot prejudicia, dezactiva, afecta sau submina, în orice mod, platforma şi conţinutul şi serviciile acesteia.

 

Utilizatorii nu îşi vor folosi profilul sau alte elemente din conţinutul platformei pentru a aduce acuzaţii, a jigni, a transmite ştiri false ori fapte eronate şi nici pentru a jigni persoane făcând referire la originea, locul naşterii, naţionalitatea, dizabilităţile, religia, convingerile, sexul, orientarea sexuală, vârsta, culoarea pielii sau alte caracteristici personale ale acestora.

 

Utilizatorii nu vor folosi platforma pentru a încărca fotografii sau texte cu conţinut sexual, pornografic, rasist sau violent. Platforma va depune plângere penală în cazul oricărei abateri.

 

Utilizatorii nu îşi vor folosi profilul sau alte elemente din conţinutul platformei pentru a stânjeni în vreun fel folosirea platformei de către ceilalţi utilizatori.

 

Utilizatorii vor avea grijă va orice prestaţie ca răspuns la o cerere de servicii să respecte legislaţia naţională a teritoriului şi Convenţia europeană a drepturilor omului.

 

Utilizatorii se angajează să execute contractul de prestări servicii aplicând un tratament echitabil şi cu bună credinţă, respectând condiţiile contractuale, legislaţia în vigoare şi Convenţia europeană a drepturilor omului.

 

Utilizatorii nu vor modifica şi nu vor schimba platforma, nici în întregime şi nici în parte, prin ocolirea sau dezactivarea funcţiilor sau serviciilor acesteia sau prin orice alte intervenţii asupra acestora.

 

Utilizatorii nu vor încălca drepturile de proprietate industrială sau intelectuală sau regulile privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

Utilizatorii nu vor accesa conturile altor utilizatori.

 

Utilizatorii nu vor introduce viruşi informatici, fişiere corupte sau alte tipuri de software care ar putea deteriora sau modifica sistemele sau conţinutul platformei sau terţilor.

 

Utilizatorii nu vor trimite mesaje e-mail în masă ori recurente către mai multe persoane şi nu vor comunica adresele de e-mail ale terţilor fără acordul acestora.

 

Utilizatorii nu vor face publicitate pentru produse sau servicii fără acordul prealabil în scris al platformei.

 

Orice utilizator poate reclama un alt utilizator platformei, dacă apreciază că acesta încalcă legea sau prezentele termene şi condiţii. Platforma va verifica aceste reclamaţii în cel mai scurt timp şi va lua toate măsurile pe care le consideră necesare, rezervându-şi dreptul de a elimina şi/sau suspenda orice utilizator de pe platformă pentru încălcarea legii sau a prezentelor termene generale.

 

 1. Drepturile şi obligaţiile platformei

Platforma are obligaţia de a presta toate serviciile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în teritoriu , contractului şi prezentelor termene şi condiţii şi cu Convenţia europeană a drepturilor omului.

Platforma are obligaţia de a păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor furnizate de utilizatori şi de a respecta prevederile versiunii în vigoare a Regulamentului general al Uniunii Europene privind protecţia datelor (GDPR).

Platforma şi furnizorul de servicii de plată au dreptul şi obligaţia de a administra sumele primite (preţul) în calitate de depozitari pentru beneficiar şi prestatorul de servicii şi de a le utiliza exclusiv în scopul prevăzut de contract. În cazul oricărei dispute între beneficiar şi prestatorul de servicii cu privire la plată, platforma va acţiona cu imparţialitate în vederea soluţionării acestuia pe cale amiabilă. Până la soluţionarea disputei pe cale amiabilă sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă, platforma va păstra preţul ca depozitar pentru ambele părţi.

Platforma va avea obligaţia şi dreptul de a se conforma oricărei hotărâri judecătoreşti a oricărei instanţe de judecată din teritoriu privind orice dispută dintre beneficiar şi prestatorul de servicii referitoare la plată.

Platforma îşi rezervă dreptul de a şterge orice conţinut plasat de un utilizator pe platformă cu pe care îl consideră ilegal sau de natură să aducă prejudicii altor persoane.

 

Platforma are dreptul să utilizeze toate datele furnizate de Utilizator pentru funcționarea Aplicației sau în legătură cu aplicația. Platforma are dreptul să contacteze utilizatorul sub toate datele de contact furnizate – cum ar fi prin e-mail sau telefon (Telefon mobil) – pentru toate problemele legate de aplicație și suport pentru utilizarea aplicației, sondaje și alegere și orice fel de acțiuni în legătură cu aplicația.

 

Platforma are dreptul de a controla conţinutul încărcat de utilizatori. Platforma controlează conţinutul în mod aleatoriu.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

Platforma este proprietara sau deţinătoarea de licenţă în teritoriu pentru toate drepturile de proprietate intelectuală şi industrială conţinute de aceasta, precum şi pentru conţinutul care poate fi accesat prin intermediul său. Drepturile de proprietate intelectuală asupra platformei, precum şi asupra textului, imaginilor, concepţiei grafice, structurii de navigare, informaţiilor şi conţinutului acesteia, aparţin platformei, aceasta având dreptul exclusiv de a le exploata în orice fel, respectiv, în mod concret, prin reproducere, distribuire, publicare sau transformare, în conformitate cu legislaţia din teritoriu privind drepturile de proprietate intelectuală şi industrială.

 

Utilizatorul recunoaşte faptul că toate drepturile, titlurile şi interesele, inclusiv toate drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor înregistrate şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra serviciilor şi tuturor componentelor folosite pentru prestarea acestora, incluzând, fără a se limita la acestea, toate programele software, IPA, instrucţiunile IPA, metodele de afaceri, procesele de afaceri, concepţiile, grafica, textul, conţinutul site-urilor de Internet, denumirile comerciale, secretele comerciale şi know-how-ul, precum şi toate documentaţiile referitoare la acestea, existente în cadrul serviciilor sau utilizate în legătură cu acestea („drepturile de proprietate intelectuală”) sunt şi vor rămâne proprietatea exclusivă a platformei sau licenţiatorilor acesteia.

Autorizarea unui utilizator în scopul folosirii platformei nu implică cedarea, transferul, licenţierea sau cesionarea integrală ori parţială de către platformă a niciunor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială.

 

Ştergerea, eludarea sau orice intervenţie asupra conţinutului platformei sunt interzise. De asemenea, completarea, modificarea, copierea, refolosirea, exploatarea, reproducerea, difuzarea, republicarea o dată sau de mai multe ori, încărcarea de fişiere, trimiterea prin poştă, transmiterea, utilizarea, procesarea sau distribuirea în orice mod, integrală sau parţială, a conţinutului platformei în scopuri publice sau comerciale sunt interzise fără acordul expres în scris al platformei sau, după caz, al deţinătorului drepturilor respective.

 

Orice utilizator care distribuie orice tip de conţinut prin intermediul platformei garantează că deţine drepturile necesare în acest sens, exonerând platforma de orice răspundere cu privire la conţinutul şi legalitatea informaţiilor furnizate. Prin furnizarea de conţinut prin intermediul platformei, utilizatorii îi cesionează platformei, cu titlu gratuit şi în limita maximă permisă de legislaţia în vigoare, drepturile de exploatare a proprietăţii intelectuale sau industriale asupra acestuia.

 

 1. Răspunderea

Utilizatorul este de acord să folosească serviciile puse la dispoziţie de platformă exclusiv pe propriul risc. Serviciile sunt prestate ca atare şi în funcţie de disponibilitate. Platforma exclude în mod expres orice fel de garanţii, în limita maximă permisă de lege. Platforma nu garantează că serviciile furnizate de platformă sau de prestator vor fi fără întreruperi, sigure sau complet lipsite de erori sau că toate defectele pot fi corectate sau ameliorate.

Utilizatorul înţelege şi este de acord cu faptul că, în limita maximă permisă de legislaţia în vigoare, nici platforma şi nici filialele sale sau societăţile membre ale grupului din care face parte nu vor răspunde în niciun caz pentru niciun fel de daune suferite de utilizator, partenerii acestuia sau orice persoană fizică sau juridică care invocă drepturi (incluzând, fără a se limita la acestea, daune pentru profitul comercial nerealizat, întreruperea activităţii, oportunităţi comerciale, pierderi de date şi alte daune speciale, exemplare, punitive, indirecte, accesorii sau din consecinţă sau pentru orice alte pierderi financiare) care sunt legate de prezentul contract, serviciile oferite de platformă sau serviciile furnizate de prestator, sunt bazate pe acestea sau decurg din acestea, chiar dacă au fost informate, au avut alte motive de a cunoaşte sau au avut efectiv cunoştinţă de posibilitatea producerii daunelor respective.

Platforma nu poate fi în niciun caz făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune care depăşesc valoarea preţului oferit pentru serviciul în litigiu sau primit cu asumarea răspunderii.

Utilizatorul garantează şi va răspunde direct faţă de platformă, în orice moment, pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor şi pentru respectarea declaraţiilor şi garanţiilor asumate prin prezentul contract, precum şi pentru respectarea cu stricteţe de către utilizator şi partenerii săi a legislaţiei în vigoare şi a prezentelor termene şi condiţii.

În ceea ce priveşte serviciul furnizat de prestator beneficiarului, se aplică legislaţia în vigoare în teritoriu. Prestatorul de servicii va purta răspunderea exclusivă pentru relaţia sa cu beneficiarul. Platforma nu îşi asumă nicio răspundere în ceea ce priveşte executarea contractului de prestări servicii.

Platforma nu răspunde pentru conţinutul încărcat de utilizatori.

Prestatorul de servicii şi beneficiarul (utilizatorii) vor purta răspunderea exclusivă pentru plata tuturor taxelor şi impozitelor datorate statului în teritoriu sau altor autorităţi care au dreptul de a le percepe taxe şi impozite utilizatorilor. Platforma nu îşi asum nicio răspundere în legătură cu aceste taxe şi impozite.

Utilizatorul este de acord să despăgubească şi să exonereze de răspundere platforma şi pe oricare dintre filialele acesteia, societăţile membre ale grupului din care aceasta face parte, subcontractanţii şi administratorii, angajaţii, agenţii sau consultanţii acestora, în legătură cu orice pierderi, pretenţii, anulări, refuz de plată, rambursări, amenzi sau alte daune, costuri, penalităţi sau cheltuieli de orice fel, procese şi orice acţiuni, inclusiv cheltuielile de judecată aferente acestora, care decurg din următoarele sau sunt legate de acestea:

 • încălcarea, cu intenţie sau din neglijenţă, de către utilizator a prezentului contract sau a legislaţiei în vigoare;
 • orice încălcare sau nerespectare de către utilizator a oricărei declaraţii sau garanţii cuprinse în prezentul contract;
 • aplicarea prezentului contract;
 • orice pretenţii formulate împotriva platformei şi oricărora dintre filialele acesteia, societăţile membre ale grupului din care aceasta face parte, subcontractanţii şi administratorii, angajaţii, agenţii sau consultanţii lor, de către un terţ, inclusiv de către un partener, care decurg din prezentul contract sau sunt legate de acesta, dacă pretenţiile respective sunt urmarea încălcării, neîndeplinirii, sau îndeplinirii cu întârziere sau în mod neglijent a prezentului contract de către utilizator.
 • orice pretenţii formulate împotriva platformei şi oricărora dintre filialele acesteia, societăţile membre ale grupului din care aceasta face parte, subcontractanţii şi administratorii, angajaţii, agenţii sau consultanţii lor, de către un terţ, inclusiv de către un partener, care decurg din acţiunile întreprinse de platformă în baza instrucţiunilor directe date de utilizator.

Platforma nu îşi asumă nicio răspundere pentru daunele de orice fel care pot interveni ca urmare a folosirii ilegale de către utilizator a platformei sau ca urmare a faptului că informaţiile furnizate de utilizatori altor utilizatori nu sunt reale, nu mai sunt valabile, sunt incomplete şi/sau sunt false şi, în mod special şi nelimitativ, pentru pierderile sau daunele de orice fel care pot interveni ca urmare a folosirii de către un utilizator a identităţii unui terţ în orice fel de comunicări realizate prin intermediul platformei.  În special, platforma nu îşi asumă nicio răspundere pentru utilizarea aplicaţiei de către un terţ sau pentru eventualele comenzi plasate de un terţ prin contul unui utilizator.

Utilizatorul nu va avea în niciun caz dreptul de a recupera de la platformă şi/sau filialele acesteia sau societăţile membre ale grupului din care aceasta face parte daune a căror valoare depăşeşte preţul oferit pentru serviciul în litigiu sau acceptat cu asumarea răspunderii.

 1. Încetarea, anularea, întârzierea serviciilor între beneficiar şi prestator

Contractul dintre utilizator şi platformă, având ca obiect intermedierea serviciilor oferite de prestatori, poate fi denunţat în orice moment de către oricare din părţi, fără motivare. Drepturile şi obligaţiile deja existente rămân în vigoare.

 

Contractul dintre utilizatorul care acţionează în calitate de prestator de servicii şi cel care acţionează în calitate de beneficiar al serviciilor prestate de acesta poate fi denunţat numai în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în teritoriu şi cu prezentele termene şi condiţii.

 • Dacă prestatorul nu se prezintă la ora şi locul stabilit sau în decurs de 15 minute de la ora stabilită pentru a presta serviciile convenite, acesta nu va încasa plata, iar preţul îi va fi restituit beneficiarului.
 • Dacă prestatorul de servicii nu se prezintă la ora stabilită şi întârzie mai mult de 15 minute, beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul cu acesta, cu excepţia cazului în care prestatorul invocă motive serioase pentru întârziere (îmbolnăvire, condiţii fizice neprevăzute etc.). Chiar dacă prestatorul invocă motive serioase pentru întârziere (îmbolnăvire, condiţii fizice neprevăzute etc.), beneficiarul va avea dreptul să rezilieze contractul, dacă, din cauza întârzierii, nu mai poate beneficia de serviciul convenit (servicii cu termen fix sau alte situaţii). În aceste cazuri de reziliere, prestatorul de servicii nu va fi plătit, iar preţul îi va fi restituit beneficiarului. Dacă beneficiarul nu reziliază contractul, serviciile pot fi prestate aşa cum s-a convenit.
 • Dacă prestatorul oferă serviciile la ora stabilită, iar beneficiarul nu primeşte serviciile într-un termen suplimentar de 15 minute, prestatorul va primi preţul integral de la platformă, cu excepţia cazului în care beneficiarul invocă motive serioase pentru incapacitatea de a primi serviciul (îmbolnăvire, condiţii fizice neprevăzute etc.).

 

 1. Legislaţia aplicabilă

 

Relaţia dintre platformă şi utilizator va fi reglementată de legislaţia din teritoriu.

 

Relaţia dintre utilizatorul care acţionează în calitate de prestator de servicii şi cel care acţionează în calitate de beneficiar al serviciilor prestate de acesta va fi reglementată de legislaţia din teritoriu.

 

Orice litigiu va fi înaintat spre soluţionare instanţelor de judecată din teritoriu, în baza legislaţiei din teritoriu.

 

 1. Aplicaţia şi operarea

 

Aplicaţia este disponibilă numai pentru teritoriul de stat al României şi în conformitate cu legislaţia română.

 

Platforma este operată de SOCRATES STRATEGIES & SOLUTIONS S.R.L.

în baza contractului de licenţă pentru teritoriul României.

 

Societatea:

 

SOCRATES STRATEGIES & SOLUTIONS S.R.L.

Sediul social: Tribunalul Bucureşti, nr.  J40/16668/2017,

CUI/CNP 38291152- România,

Drumul Taberei nr. 44A, bl. Z132, sc. B, et. 7, ap. 48

Bucureşti, Sector 6

 

 

 

 

 

______________________________________________________